Kolejna ustawowa zagadka: czy podatnikiem VAT jest dostawca czy nabywca

Prawo gospodarcze nie dostrzega potrzeby zachowania cigoci bytu przedsibiorstwa prowadzonego przez osob fizyczn. Nie zapewnia moliwoci rozwoju bez koniecznoci jego prawnej dezorganizacji - dowodzi Wiesaw Rozmysowicz - biegy rewident, doradca podatkowy, prezes zarzdu firmy audytorsko-konsultingowej Wessly sp. z o.o.

Przedsibiorca prowadzcy dziaalno gospodarcz zorganizowan w formie przedsibiorstwa w rozumieniu art. 551 kodeksu cywilnego, nie ma szansy, aby bez naruszenia status quo przeksztaci form prowadzonej dziaalnoci z przedsibiorcy bdcego osob fizyczn na przedsibiorc osob prawn: jednoosobow spk z o.o. czy spk akcyjn. Problem nie dotyczy braku fizycznej moliwoci utrzymania struktury organizacyjnej takiego przedsibiorstwa, lecz braku jego autonomicznoci prawnopodatkowej, adekwatnej do praw i obowizkw wynikajcych z wystpujcych w nim zdarze gospodarczych.

Interdyscyplinarno procesu przeksztacenia formy prawnej prowadzonej dziaalnoci wymaga szczeglnie jasnych i jednoznacznych przepisw. Uregulowania dotyczce aspektw formalnoprawnych przeksztacenia, majtkowych czy wreszcie prawnopodatkowych nie mog by rdem dowolnych interpretacji urzdniczych. Przedsibiorczo, podstawowy nonik naszego wzrostu gospodarczego, musi by wspierana przepisami, ktre zapewni bezpieczestwo obrotu gospodarczego. Ksztatowanie rnych form przedsibiorczoci oraz naturalne procesy rozwoju powinny mie podstawy prawne na tyle trwae, aby nikt nie mg ich "po czasie" podwaa.
Miao by inaczej

Jeszcze nie tak dawno z przepisw wprowadzajcych ustaw o Krajowym Rejestrze Sdowym (art. 1a) wynikao, e podejmowanie dziaalnoci gospodarczej wymagao wpisu do ewidencji prowadzenia dziaalnoci gospodarczej ju tylko do 31 grudnia 2001 r. Po tym terminie wszyscy przedsibiorcy mieli by rejestrowani w KRS, by w efekcie uzyska status kupcw rejestrowych. Dziki temu mieli sta si podmiotami, dla ktrych, ze wzgldu na sukcesj uniwersaln w kolejnych stadiach rozwoju, waciwym rdem prawa byby kodeks spek handlowych. Ostatecznie jednak nie doszo do usankcjonowania statusu przedsibiorcw jako kupcw rejestrowych.

Zmiany przepisw art. 36 pkt 1) ustawy o KRS oraz m.in. art. 23 ustawy o swobodzie dziaalnoci gospodarczej trwale wyczyy przedsibiorc z krgu podmiotw podlegajcych usystematyzowanej i jednolitej dla wszystkich podmiotw gospodarczych rejestracji, zapewniajcej cigo rozwoju powoanemu przeze przedsibiorstwu.

Utrzymywanie w jednym "garnku" drobnych kupcw i rzemielnikw z przedsibiorcami, ktrych organizacja dziaalnoci posiada znamiona przedsibiorstwa w rozumieniu art. 551 kodeksu cywilnego, powoduje, e konsekwencje ponosi ten ostatni - przedsibiorca.
Jakim prawem?

Zagubiony w wymienianych, podstawowych przecie dla biznesu aktach prawnych tene przedsibiorca nie znajduje do dzisiaj przepisw, ktre pozwoliyby mu w sposb bezpieczny przeksztaci form prawn prowadzonej dziaalnoci.

Gorzej, gwny akt regulujcy sfery podatkowe ycia gospodarczego ordynacja podatkowa, w zbiorze przepisw odnoszcych si do zmian form prowadzonej dziaalnoci narusza podstawowe jego prawa jako obywatela - prawo wasnoci i rwnoci podmiotw wobec prawa. Przepisami ordynacji podatkowej ustawodawca zapewni bowiem sukcesj podatkow dla kadej formy prawnej dziaalnoci powstaej z przeksztacenia, z wyjtkiem sukcesji podatkowych praw i obowizkw przedsibiorcy - osoby fizycznej, ktry chciaby kontynuowa jednoosobow dziaalno gospodarcz w formie spki kapitaowej.

Ustawodawca postanowi rwnoczenie w tym akcie, e sukcesj podatkow zachowa porednio tylko ten przedsibiorca, ktry wniesie swoje przedsibiorstwo do spki osobowej ( 5 art. 93).

Nie sposb nie zapyta - a dlaczego, czy wrcz - jakim prawem pastwo zmusza obywatela do dzielenia si rezultatami swojej przedsibiorczoci, w istocie swoj wasnoci z innymi przedsibiorcami tylko po to, by ten uzyska takie same prawa, jakie inni otrzymuj bez adnych warunkw?

Czy nie dochodzi tu przypadkiem do amania konstytucji, ktra chroni wasno (art. 21) i zapewnia (art. 32), e wszyscy wobec prawa s rwni, oraz e nikt nie moe by dyskryminowany m.in. w yciu gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny.
Chodzi o VAT

Co prawda, przepisami art. 22 dopuszcza ograniczenia wolnoci dziaalnoci gospodarczej, ale tylko ze wzgldu na wany interes publiczny.

Jaki to jednak wany interes publiczny powoduje utrzymywanie takiego stanu? Co jest przesaniem tej szczeglnej koncepcji braku sukcesji podatkowej w przypadku przeksztace formy prawnej dziaalnoci prowadzonej przez przedsibiorc indywidualnego? Przecie nie obawa, e podatnik taki opacznie zrozumie, i sukcesji podlegaj take jego zobowizania z tytuu podatku dochodowego od osb fizycznych. Gdyby tak byo w istocie, czy dopuszczono by do sukcesji podatkowej spki kapitaowej powstaej w wyniku przeksztacenia spki niemajcej osobowoci prawnej (art. 93a w  1) albo sukcesji spki niemajcej osobowoci prawnej, do ktrej osoba fizyczna wniosa na pokrycie udziau wkad w postaci swojego przedsibiorstwa (art. 93a w  2)?

Problem sukcesji podatkowej nie dotyczy podatku dochodowego od osb fizycznych. Ten przecie zawsze pozostanie zobowizaniem przedsibiorcy - osoby fizycznej.

Problem ten odnosi si do sukcesji, a raczej braku sukcesji praw i obowizkw wynikajcych z przepisw ustawy o VAT. To w tym obszarze prawa wanie zawiera si istota braku ustawowej gwarancji cigoci bytu przedsibiorstwa.

Pewno sukcesji VAT ma znaczenie o tyle szczeglne, e jej wartoci podstawow jest prawo kontynuacji dotychczasowych rozlicze podatku nalenego i naliczonego, powstaych w trakcie dziaalnoci przedsibiorstwa przed transformacj.

Uznanie prawa kontynuacji albo jego zakwestionowanie jest dla przedsibiorcw by albo nie by.

W obecnym stanie prawnym przedsibiorca, ktry decyduje si na dalsze prowadzenie przedsibiorstwa pod firm spki kapitaowej, zaprzestaje dokonywania czynnoci podlegajcych opodatkowaniu VAT. W konsekwencji zaprzestania wykonywania czynnoci podlegajcych opodatkowaniu, zgodnie z przepisami art. 14 ustawy o podatku od towarw i usug, zobowizany jest zgosi urzdowi skarbowemu, ktry dokona rejestracji, zaprzestanie dziaalnoci, sporzdzi remanent i w ostatecznoci rozliczy si z VAT.

Ustawa niestety nie odrnia zaprzestania dziaalnoci przedsibiorcy w zwizku z przeksztaceniem formy prawnej prowadzenia dziaalnoci od likwidacji przedsibiorstwa w zwizku z zaprzestaniem dziaalnoci.
Demony przeszoci

Sytuacja przeksztacanego przedsibiorcy staje si jeszcze bardziej skomplikowana, kiedy do analizy wczy si przepisy ustawy dotyczce zwolnienia z opodatkowania aportw wnoszonych do spek cywilnych i handlowych. Rozpowszechniajcy si pord organw fiskusa powrt do pogldu - moim zdaniem w przypadku przeksztace bezpodstawnego - e czynno wnoszenia przez przedsibiorc do spki skadnikw majtkowych dotychczasowego przedsibiorstwa w istocie jest wnoszeniem aportu, budzi coraz wikszy niepokj. Oznacza by to znowu miao, e skadniki majtkowe zostay wykorzystane do czynnoci zwolnionej z opodatkowania. W konsekwencji wystpowaby obowizek dokonywania korekt podatku naliczonego w zakresie, w jakim zosta on wczeniej odliczony.

Taki tok rozumowania mona uzna za anachronizm. Ju przecie ok. szeciu lat temu doszo midzy fiskusem i przedsibiorcami do konsensusu. Ministerstwo Finansw, a take orzecznictwo przychyli si do pogldu, e zaprzestanie dziaalnoci przedsibiorcy jako osoby fizycznej w zwizku z jej kontynuacj w innej formie prawnej, tj. przedsibiorcy - spki kapitaowej, to nie likwidacja teje dziaalnoci, lecz jej przeksztacenie. Ustawiczne przywracanie przez niektrych urzdnikw fiskusa demonw przeszoci jest moliwe wanie dlatego, e brak jest w art. 14 ustawy o VAT jednoznacznych przepisw o wyczeniu obowizku rozlicze VAT w przypadku przeksztacenia formy prawnej dziaalnoci prowadzonej dotychczas przez przedsibiorc bdcego osob fizyczn. To konsekwencja take braku w ordynacji podatkowej uregulowa, ktre zapewniayby sukcesj podatkow spce kapitaowej powstaej z przeksztacenia przedsibiorcy indywidualnego.

Sadz, e ju czas najwyszy, aby t swoist bia plam naszego sytemu prawnego wypeni jednoznacznymi i koncepcyjnie spjnymi przepisami, ktre przywrc przedsibiorcy jego prawa konstytucyjne, zapewniajc bezpieczestwo rozwoju przedsibiorczoci indywidualnej.

Wierzy naley, e legislatorzy tym razem z wielk atencj pochyl si nad przywoanymi aktami, by zapewni przedsibiorcom bezpieczny rozwj bez koniecznoci korekt i rozlicze VAT, z zachowaniem penej ochrony bytu podmiotu posiadajcego atrybuty przedsibiorstwa w rozumieniu art. 551 kodeksu cywilnego.

Nieprzeksztacalne przedsibiorstwa

Wiesaw Rozmysowicz

rdo : Rzeczpospolita

250827 komentarzy

 • Wiki.feedle.net

  napisane przez Wiki.feedle.net

  niedziela, 25 październik 2020 07:34

  Hi there, I read your blog regularly. Your writing
  style is awesome, keep doing what you're doing!

 • Hush By Lovense Vibrating Butt Plug

  napisane przez Hush By Lovense Vibrating Butt Plug

  niedziela, 25 październik 2020 07:34

  I've been browsing online more than 4 hours today, yet I never found any interesting article like yours.
  It's pretty worth enough for me. In my view, if all web owners and bloggers made good content as you did, the web will be much more useful than ever before.

 • life

  napisane przez life

  niedziela, 25 październik 2020 07:34

  Ꭺ portion that iѕ sweet for ttwo іndividuals to share and all
  for RM68.00. Τһen ѡe see her surɡeon once more іn two weeks.
  Due to this truth, barcode rеcords within the search library ɑre placed into tԝο classes.

  I uused to be adԁitionally glad to meet new associates and they're young
  & previous, age is simply a quantity. Life insurance neeⅾs chаnge aas yοur аցe changes.
  After a long and monotonous journey within the tropical setting
  mrrely seeing inexperіenced & tarmac I waas relieved once i noticed changes in scenery I could see previous colonial buildings, lovely flowers & plants.
  The staгt line was heѕld at Kelana Jaya MBPJ Stadium, I used to bе
  glad to be able to reignnitе my curiosity after a brief Ƅreazk and at the same tіme I
  used to be happy to see acquainted faces in thе occasion. I usеd tto
  be glad to see acquainted faces on this occasіon and
  they're all foldies riding on ѕmall wheelѕ. Thiis is Leo Sumulis, a
  tpuring cyclist from Uniyed Kingdom was happy too hitch
  us in this event, we hope he had a memorable time with us
  and will see tһis doc wһen he'ѕ back dwelling in roughly
  5 mⲟnths time.

 • reading and math

  napisane przez reading and math

  niedziela, 25 październik 2020 07:32

  That might be this type of a terrific cleverness which will you will be featuring and you just make the application apart designed for complimentary. As i enjoy visiting internet sites which will appreciate that significance in giving an important good powerful resource designed for 100 free. It might be that older what exactly near shows up close to process.

 • casement windows dartford

  napisane przez casement windows dartford

  niedziela, 25 październik 2020 07:32

  Hi! Do you use Twitter? I'd like to follow you if that would be okay.
  I'm absolutely enjoying your blog and look forward to new updates.

 • Japan Sex Tube Online

  napisane przez Japan Sex Tube Online

  niedziela, 25 październik 2020 07:32

  My programmer is trying to convince me to move to .net from PHP.
  I have always disliked the idea because of the expenses.

  But he's tryiong none the less. I've been using WordPress on several websites for about
  a year and am anxious about switching to another platform.
  I have heard fantastic things about blogengine.net.
  Is there a way I can import all my wordpress content into it?

  Any help would be greatly appreciated!

 • http://macrosupremeketogenicformula.com/

  napisane przez http://macrosupremeketogenicformula.com/

  niedziela, 25 październik 2020 07:31

  It is appropriate time to make some plans for the future
  and it is time to be happy. I've read this post and
  if I could I wish to suggest you few interesting things
  or suggestions. Perhaps you can write next
  articles referring to this article. I wish to read even more
  things about it!

 • 우리카지노

  napisane przez 우리카지노

  niedziela, 25 październik 2020 07:30

  I am really impressed with your writing skills and also with
  the layout on your blog. Is this a paid theme or did you customize it yourself?
  Either way keep up the nice quality writing,
  it's rare to see a great blog like this one today. http://bookmarkextent.com/story8503849/online-or-land-casino-which-way

 • double glazing seal replacement gravesend

  napisane przez double glazing seal replacement gravesend

  niedziela, 25 październik 2020 07:29

  Wow that was unusual. I just wrote an incredibly long comment but after I clicked submit my comment didn't appear.
  Grrrr... well I'm not writing all that over again. Anyhow, just wanted
  to say superb blog!

 • used electric mobility scooters for sale

  napisane przez used electric mobility scooters for sale

  niedziela, 25 październik 2020 07:28

  First off I want to say excellent blog! I had a quick
  question in which I'd like to ask if you don't mind.
  I was curious to find out how you center yourself
  and clear your thoughts before writing. I have had a difficult time clearing my thoughts in getting my thoughts out there.
  I do take pleasure in writing however it just seems like the first 10 to 15 minutes are generally lost simply just trying to figure out how
  to begin. Any ideas or tips? Appreciate it!

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.

dobrzemieszkaj.pl

Go to top
pauseplay
/
show/hideshow/hide